logo
Contacteaza-ne:
Email: secretariat@socola.eu

Drepturi si obligatii

 

Drepturile asiguraţilor:

- sa aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in condiţiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

- sa fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opţiunea este pentru un medic din alta localitate;

- sa isi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

- sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condiţiile legii;

- sa efectueze controale profilactice, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

- sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

- sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

- sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

- sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

- sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

- sa beneficieze de dispozitive medicale;

- sa beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

- sa li se garanteze confidenţialitatea privind datele, in special in ceea ce priveşte diagnosticul si tratamentul;

- sa aibă dreptul la informaţie in cazul tratamentelor medicale;

- sa beneficieze de concedii si indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate in condiţiile legii.

Pentru amănunte privind condiţiile in care asiguraţii pot beneficia de aceste drepturi accesaţi pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 

Obligaţiile asiguraţilor:

- sa se înscrie pe lista unui medic de familie;

- sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sanatate;

- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

- sa anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor - referitoare la încadrarea lor intr-o anumita categorie de asiguraţi;

- sa respecte cu stricteţe tratamentul si indicaţiile medicului;

- sa aibă o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

- sa achite contribuţia datorata fondului si suma reprezentând coplata, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

     Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potenţial edemo-epidemic si cele prevăzute in Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condiţiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.